در این حادثه ۵ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد. همچنین تعداد مصدومین اعزامی ۲۰ نفر بود که ۶ مصدوم به بیمارستان ولیعصر(عج) ابیک و ۱۴ مصدوم به بیمارستان شهید رجایی منتقل شدند.

انتهای پیام