گزارش
گفتگو
یادداشت و مقاله
 • آرشیو اخبار

 • ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ - ۱۰:۰۸


  بیانیه رزمندگان گردان حضرت رسول و تشکل های دانشجویی دانشگاه بین المللی امام خمینی پیرامون با بازگشت پیکرهای مطهر ۵۷۱ شهید غواص عملیات کربالی ۴ به میهن اسلامی رزمندگان گردان حضرت رسول و تشكل هاي دانشجويی دانشگاه بين المللی امام خمينی (ره) قزوين در رابطه با بازگشت پيكرهاي مطهر 571 شهيد غواص عمليات کربالي 4 به ميهن اسلامی بیانیه ای را صادر کردند.

  بسمه تعالی

  بیانیه رزمندگان گردان حضرت رسول و تشکل های دانشجویی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( قزوین در رابطه با بازگشت پیکرهای مطهر ۵۷۱ شهید غواص عملیات کربالی ۴ به میهن اسالمی جانان من شب زده بی تاب شدی آیینه شدی همسفر آب شدی غواصی دریای شهادت کردی از چه خود گوهر نایاب شدی یاد نخلستان های جزیره ام الرصاص ، یاد قایق های نیم سوخته ، یاد ناله های در گلو مانده ، یاد اروند ، یاد گردان غواصی ، یاد لحظاتی که بی سیم ها به صدا در آمدند ، آمبوالنس ، مجروح ، آتش ، محاصره و دیگر کسی با رمز صحبت نمی کرد و زمین و زمان به هم دوخته شده بود و آه آه آه … . بی شک کربالی ۴ را می توان یکی از مظلوم ترین نقاط تاریخ شیعه نامید.

  مظلومیتی پس از گذشت قریب به سه دهه ، هنوز داغ آن بر دل امت حزب اهلل سنگینی می کند. سخن از ۵۷۱ الله گلگون است که بار دیگر با طراوت حضور آنان عطر شهید و شهادت در کوچه پس کوچه های شهر پیچید. اما به راستی این شهداء چه داغ ننگی بر پیشانی دشمنان قسم خورده این مرز و بوم گذاشته بودند که هنوز هم دستان بسته آنان دسیسه گران را به یاوه سرایی وا می دارد و از این رهگذر در صدد عقده گشایی از اصل نظام و تردید افکنی در میان افکار عمومی نسبت به مقوله دفاع مقدس بر می آیند.

  سخن در این باب بسیار است اما در این بین اشاره به نکاتی چند حائز اهمیت است: عملیات کربالی چهار در شامگاه سوم دی ماه ۵۶۳۱ در شرایطی برگزار که حدوداً از ۵۱ ماه قبل ، پس از عملیات پیروزمندانه و اعجاب انگیز والفجر ۸ و تصرف شهر فاو عراق و محقق شدن نسبی استراتژی تنبیه متجاوز ، توازن جنگ تا حد زیادی به نفع ایران تغییر کرده بود و هم مسئوالن نظام و هم فرماندهان جنگ در تدارک برای برگزاری یک عملیات بزرگ و سرنوشت ساز بودند که بنا بود با تصرف بخش هایی از خاک عراق و قطع ارتباط رژیم بعث با آب های خلیج فارس در صدد تحکیم اراده خود بر مجامع بین المللی و احقاق حقوق از دست رفته جمهوری اسالمی ایران برآیند و به عبارت بهتر کار جنگ را یکسره کنند.

  این در شرایطی بود که سال ۵۶۳۱ در میان افکار عمومی به عنوان سال سرنوشت لقب گرفته و جو روانی جامعه نیز منتظر چنین عملیاتی بود. به هر ترتیب این عملیات آغاز شد اما به دلیل هوشیاری و آمادگی دشمن که شواهد و قرائنی از لو رفتن عملیات حکایت داشت ، پیشروی رزمندگان گردان های غواص در همان ساعات ابتدایی عملیات با مشکل جدی روبرو شد و حدوداً یک روز پس از آغاز عملیات و با برجای گذاشتن شهداء و مجروحان ، دستور توقف عملیات صادر گردید.

  طی روزهای اخیر که شاهد بازگشت ۵۷۱ شهید غواص تازه تفحص شده عملیات کربالی ۴ به میهن اسالمی هستیم بار دیگر خط رسانه ای غرب به ویژه بنگاه دروغ پراکنی خاندان سلطنتی انگلیس و پیاده نظام داخلی آنان اقدام به ایجاد تشکیک و تردید نسبت به ابعاد مختلف این عملیات و بالتبع اصل دفاع مقدس پرداخته و برای شهدای این مرز و بوم اشک تمساح می ریزند و با استفاده گسترده از کلید واژه “شکست” در عباراتی همچون بزرگترین شکست ایرانی ها !!! و شکست خوردن عملیات کربالی ۴ و … و با طرح این سؤال در افکار عمومی که چرا با وجود لو رفتن عملیات ، فرماندهان دستور حمله را صادر کردند در صدد القاء نوعی احساس سرخوردگی در میان مردم به ویژه جوانان و ایجاد بدبینی نسبت به فرماندهان جنگ و در نتیجه تردید افکنی نسبت به اصل مقاومت در برابر جهانخواران و مستکبران عالم می باشند بدون آنکه به دالیل اصلی لو رفتن عملیات اشاره ای داشته باشند.

  حال سؤال اینجاست که به راستی عامل اصلی لو رفتن عملیات کربالی ۴ چه بوده است و چه کسانی اطالعات این عملیات در اختیار نیروهای بعثی عراق قرار داده بودند؟!! پاسخ به این سؤال زمانی روشن تر می شود که بدانیم سردمداران حکومت آمریکا طبق یکی از اسناد کاخ سفید مورخه ۱ آوریل ۵۳ ( ۵۸۸۴ فروردین ۵۶۳۶ ( که بعدها منتشر شد با رژیم بعث عراق همکاری اطالعاتی داشتند تا نگذراند ایرانی ها دست برتر را در جنگ داشته باشند ۴۳۳۱/۳/۷ :تاریخ شماره: ۷۱۷/ت/د پیوست: یک برگ که البته این رویکرد خصمانه شیطان بزرگ از همان روزها و ماه های ابتدایی پیروزی انقالب اسالمی و تحریک صدام به آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران اسالمی وجود داشته و تاکنون نیز ذره ای از این خباثت ها کاسته نشده است.

  در مورد عملیات کربالی ۴ این مسئله به صورت ویژه از سوی آمریکایی ها دنبال شد چرا که حدوداً دو ماه قبل از آغاز این عملیات ، جهانیان با یک شوک خبری در رسانه ها مواجه شدند و آن افشای ورود پنهانی یک هیأت دیپلماتیک از سوی دولت آمریکا به مسئولیت رابرت مک فارلین مشاور ارشد رئیس جمهور وقت آمریکا برای مذاکره با مقامات جمهوری اسالمی به تهران بود و افشای این مسئله که بعدها به ایران کنترا معروف شد یکی از بزرگترین رسوایی های سیاسی را برای دولت آمریکا رقم زد و بدین سبب سردمداران کاخ سفید را بر آن داشت تا بر حجم اقدامات خصمانه خود که از گذشته نیز وجود داشت بیافزایند و با بهره گیری گسترده از سیستم های ماهواره ای و هواپیماهای آواکس ، موقعیت دقیق رزمندگان اسالم و تحرکات نیروهای ایرانی در پشت خطوط مقدم جبهه را به رژیم بعث گزارش دهند و این مسئله را باید در کنار بهره گیری گسترده عراقی ها از ابزار پیشرفته جاسوسی و سیستم های راداری اهدایی غرب همچون رادار رازیک که به هیچ وجه نیروهای ایرانی از چنین ابزاری بهره مند نبودند قرار داد که این مسئله اساساً مخفی نگه داشتن عملیات ها را در تمام دوران دفاع مقدس برای رزمندگان بسیار دشوار کرده بود و به طور کلی اکثر عملیات های جنگ تحمیلی را می توان به یک نوعی لو رفته تلقی کرد و فقط بازه زمانی این لو رفتگی ها متفاوت بود. برخی عملیات ها از یک ساعت قبل لو می رفت و برخی دیگر از چند روز قبل و اگر عملیاتی همچون والفجر ۸ لو نرفته بود به دلیل شرایط خاص موقعیت جغرافیایی منطقه نبرد بود چرا که عراقی ها به هیچ وجه تصور نمی کردند که غواصان ایرانی بخواهند عرض رودخانه خروشان اروند را طی کنند.

  بنابر آنچه گذشت بر هیچ کس پوشیده نیست که لو دادن عملیات کربالی ۴ در اصل انتقام آمریکایی ها از ایران پس از رسوایی ماجرای مک فارلین بوده است. مسئله دیگری که باید بدان اشاره نمود این است که اساساً در قاموس ملتی که شهادت را سرلوحه کار خود قرار داده ، شکست معنا ندارد و مشخصاً در عملیات کربالی ۴ علی رغم ادعای برخی شبکه های ماهواره ای معاند شکستی به وجود نیامد بلکه رزمنگان اسالم با نوعی “عدم الفتح” مواجه شدند چرا که اکثر یگان ها توانستند در اهداف از پیش تعیین شده خود پیشروی نموده و تلفات سنگینی بر دشمن وارد نمایند و حتی علی رغم حجم سنگین آتشی که بر سر غواصان خط شکن می بارید ، نیروهای غواص توانستند دالورانه از عرض اروند عبور کرده و پس از شکستن خطوط دفاعی دشمن که در آمادگی کامل به سر می بردند خود را به جزیره ام الرصاص رسانده و اقدام به پاکسازی سنگر به سنگر نمایند اما به دلیل افزایش آمار شهداء و مجروحان و برهم خوردن سازمان رزم در برخی محورها ، مابقی نیروهای پیش رونده مجبور به بازگشت به نقطه آغازین عملیات شدند. از منظری دیگر به هیچ وجه نمی توان عملیات کربالی ۴ را جدای از کربالی ۵ تحلیل کرد و چه بسا بتوان اساساً این دو عملیات را به عنوان یک عملیات دو مرحله ای تلقی نمود چرا که نیروهای عراقی که سرمست این به زعم خود پیروزی !!! بودند سازمان رزم ایران را متالشی شده انگاشته و سازماندهی رزمندگان اسالم را حداقل تا چند ماه آینده غیر ممکن می پنداشتند و به همین سبب میزان قابل توجهی از نیروهای خود را به مرخصی فرستاده و تنها تعداد محدودی از نیروها را در خط مقدم نگه داشته بودند.

  حال آنکه بالفاصله پس از عدم الفتح کربالی ۴ ، نیروهای ایرانی در عرض کمتر از دو هفته به سرعت خود را سازماندهی نموده و با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت عملیات قبلی ، عملیات جدیدی را تحت عنوان کربالی ۵ آغاز کردند و فتح الفتوحی را رقم زدند که دستاورد آن انهدام ماشین جنگی عراق و تحکیم اراده سیاسی ملت ایران بر مستکبران عالم بود و اساسا پس از این عملیات بود که سازمان ملل متحد به خواسته های جمهوری اسالمی ایران تن داد. حال چه کسی شکست خورده این میدان است؟!! ایران اسالمی یا رژیم بعث با تمام حامیان منطقه ای و فرامنطقه ای خود.

  جمعی از بازماندگان گردان غواص محمد رسول اهلل قزوین ،

  غواصان کربالی ۴ بسیج دانشجویی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

  تشکل جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

  تشکل انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

  هیأت محبین اهل بیت دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

  Print Friendly

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


  1 × یک =