گزارش
گفتگو
یادداشت و مقاله
 • آرشیو اخبار

 • ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ - ۱۰:۳۷


  تجهیز مدارس به کتابخانه الکترونیکی در دستور کار آموزش و پرورش آبیک

  نگاه آبیک: معاون پرورشی و تربیت دینی اداره آموزش و پرورش شهرستان آبیک، گفت: تجهیز مدارس به کتابخانه های الکترونیکی یک از دستورکار های آموزش و پرورش شهرستان آبیک قرار دارد. مراد مرادی رحیم بیگی، معاون پرورشی و تربیت دینی اداره آموزش و پرورش شهرستان آبیک، در مصاحبه ایی با خبرنگار نگاه آبیک،  با توسعه فناوری در […]

  Print Friendly

  نگاه آبیک: معاون پرورشی و تربیت دینی اداره آموزش و پرورش شهرستان آبیک، گفت: تجهیز مدارس به کتابخانه های الکترونیکی یک از دستورکار های آموزش و پرورش شهرستان آبیک قرار دارد.

  کتابخانه الکترونیکی 1

  مراد مرادی رحیم بیگی، معاون پرورشی و تربیت دینی اداره آموزش و پرورش شهرستان آبیک، در مصاحبه ایی با خبرنگار نگاه آبیک،  با توسعه فناوری در ابعاد گوناگون، عرصه کتاب و کتابخوانی هم از آن بی بهره نبوده است، اظهار داشت: کشور ایران در عرصه کتاب و کتابخوانی توانسته است با وجـود تمامی مشکلات و محدودیت های خاص، حضور خود را در شکل ها و قالب های جدید دیجیتالی حفظ کند. کتابخانه های دیجیتالی در نظام های آموزشی، مبادلات کتب و در نهایت در امر اطلاع رسـانی، تحـول عظیمـی ایجاد کـرده انـد و رونـد سـرعت و هزینه دسترسی، مخاطبسازی و نیاز به ابزار را دگرگون ساخته اند.

  معاون پرورشی و تربیت دینی اداره آموزش و پرورش شهرستان آبیک، کتابخانه های دیجیتالی بخش توسعه یافته کتابخانه های سنتی هستند که مفهومی جدید در عرصه فناوری اطلاعات را به هدف رساندن اطلاعات به اقصا نقاط جهان مطرح آورده اند. توسعه کتابخانـه هـای سنتی بـه دیجیتـال باعـث شده است که دامنه وسعت فعالیت های آن ها از سطوح علمی نظیر سایت های حاوی پایان نامه ها و مجلات علمی گرفته تا  کتابخانه های عمومی که به هدف ارائه کتاب های الکترونیکی متنوع به عموم قشرهای مختلف مـردم هستند، گسترده شود.

  مرادی رحیم بیگی با اشاره به کتابخانه سنتی اظهار داشت: در کتابخانه هاى سنتى منابع غالبا چاپى هستند هیچ کدام از فعالیـت هاى کتابخانـه اى، رایانـه اى نشده انـد. فرایند بازیابى نیز با استفاده از کارت برگه ها و نمایه ها که دستى هستند، انجام مى شود. از نظر فضا و با توجه به نیروى انسانى فاقد آموزش مناسب، سازماندهى و مدیریت آن ها روز به روز وخیم تر مى شود و استفاده کنندگان بـراى دستیابى به اطلاعات وقت بسیارى صرف مى کنند که در پاره اى موارد بى نتیجه است.

  این مسئول ادامه داد: به دلیل محدودیت ساعت کار کتابخانه مـدت زمان دسترسى نیز براى آنها محدود است و اطلاعات به طور همزمان نمى توانـد در اختیار استفاده کنندگان قـرار گیـرد. همچنین ارتباط میان منابع و استفاده کننده از طریق کتابدار برقرار مى شود. کاغذ تنها رسانه سنتی کتابخانه انیست اما می توانیم به طور کلی از کاغذ به عنوان نماد کتابخانۀ سنتی یاد کنیم. در یک دوره طولانی کتابخانه های کاغذی ثبات زیادی داشته اند ولی همیشه مشکلات این کتابخانه ها را پذیرفته بوده ایم.

  مراد مرادی

  وی  با اشاره به کتابخانه های دیجیتالی و مقایسه آن با کتابخانه های سنتی افزود: کتابخانه دیجیتالی از جهت محتوایی، مشابه کتابخانه های سنتی که با متن کاغذی و چاپی است، می باشد؛ با ایـن تفاوت که محتوای آن رقومی و دیجیتالی است. به همین سبب، این نوع کتابخانه اوّلین قدم در راستای ماندگاری بسـیار بیشتر نوع سنّتی آن می باشد.  گفته : کتابخانه های دیجیتالی، مجموعه هایی هستند کـه امکانـات لازم را بـرای انتخـاب، سـازماندهـی، است  دسترسی، تفسیر، انتقال، نگهداری، انسجام و تضمین دوام مجموعه آثار دیجیتالی فراهم می سـازند.

  معاون پرورشی و تربیت دینی اداره آموزش و پرورش شهرستان آبیک، یادآور شد: برای کتابخانه دیجیتالی تعاریف زیادی وجود دارد. کتابخانه های مجازی، مجموعه ای از اطلاعات را به صورت دیجیتال در اختیار دارنـد و آن ها را سازماندهی می کنند. ایــن اطلاعات دیجیتال شامل کتاب ها و مجلات الکترونیکی، پایگاه های اطلاعاتی، صفحات وب، لوح های فشرده و سایر قالب های الکترونیکی، می باشد. کتابخانه های مجازی، بردسترسی بـه مواد از هرجا، به صورت دیجیتالی، تاکید می کنند.  کتابخانه دیجیتالی بر پایه سیستم کامپیوتری می باشد که بـه گرد آوری، ذخیـره سازی، سازماندهی، جستجو و توزیع مواد دیجیتالی برای دسترسی کاربر نهایی می پردازد.

  کتابخانه الکترونیکی

  وی در پایان مصاحبه با خبرنگار نگاه آبیک، با اشاره به مضرات کابخانه سنتی و فواید کتابخانه دیجیتالی تأکید کرد:  کاغذ و استفاده کننده آن با ید هردو در یک مکان باشند تا بتـوان از آن بهـره برد. از نسخه ای که در مکان دیگر است هیچ استفاده ای نمی توان برد.   در یک زمان تنها یک نفر می تواند از یک کتاب استفاده کند. لذا کتابخانه های کاغذی همیشه مجبور می شوند که ازکتاب های خود نسخ تکراری داشته باشند. کاغذ انعطاف ناپذیر است به یک سند کتابی نمی توان مطلبی اضافه کرد یـا از آن حـذف کـرد. بـرای تغییـر دادن قسمت کمی از یک سند باید آن را باز نویسی کرد چنانکه امروزه ویـرایش هـای مختلـف یـک کتـاب تنهـا در چنـد صـفحه متفاوتند.   مجموعه های کاغذی حجیم و بایگانی آنها در مقیاس بالا دشوار و مواجه با مشکلات عدیده ایست.

  Print Friendly

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


  × 4 = بیست